تبلیغات
مطالب ازاد - کلامی پندآموز از شیخ بهائی
تاریخ : جمعه 8 مهر 1390 | 10:47 ق.ظ | نویسنده : حمیدرضا قاسمی
آدمی  اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده  نیست، زیرا: 
اگر بسیار كار كند، می‌گویند احمق است !
اگر كم كار كند، می‌گویند تنبل است!
اگر بخشش كند، می‌گویند افراط می‌كند!
اگر جمعگرا باشد، می‌گویند  بخیل است!
اگر ساكت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!
اگر زبان‌آوری كند، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!
اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاكاراست!!!
و اگر نكند میگویند  كافراست و بی‌دین .....!!!
لذا نباید بر حمد و  ثنای مردم اعتنا كرد
و جز ازخداوند نباید  ازكسی ترسید. 
پس  آنچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید ؛
مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود