تبلیغات
مطالب ازاد - دلیل حضوردانشگاه های شریف وتهران دررده‌بندی جهانی

 


معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از برنامه های این وزارتخانه برای رتبه بندی دانشگاه ها خبر داد و گفت: بر این اساس دانشگاه هایی که شاخصهای لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را داشته باشند در رتبه بندیها قرار می گیرند. 
دکتر محمد مهدی نژاد در گفتگو با مهر، با اشاره به قرار گرفتن دانشگاه صنعتی شریف در رتبه ‌بندی اخیر موسسه بین المللی تایمز به عنوان تنها دانشگاه ایرانی در گروه 500 دانشگاه برتر جهان افزود: در دنیا رتبه بندیهای مختلفی برای رده بندی دانشگاه ها انجام می شود ولی این رتبه بندیها مرجعیت حقوقی به این معنا که این رتبه بندی بتواند در جایی موثر باشد، ندارند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این رتبه بندیها بر اساس شاخصهای مختلفی صورت می گیرد، اظهار داشت: بعضا ممکن است در برخی از دانشگاه های دنیا از این رتبه بندیها برای استفاده در ارزیابیهای کیفی استفاده می شود.
 
وی با اشاره به رتبه های دانشگاه های کشور در رتبه بندیهای جهانی خاطر نشان کرد: بر اساس داده های به دست آمده از این رتبه بندیها مشاهده می شود که دانشگاههای تهران و صنعتی شریف در رده بندیهای مختلف جهانی حائز رتبه بندیهای مختلف می شوند که این امر به دلیل شاخصهای مختلفی است که بر اساس آن دانشگاه ها رده بندی می شوند.
 
مهدی نژاد با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای رتبه بندی دانشگاه های کشور، یادآور شد: برای رتبه بندی دانشگاه ها برنامه هایی مد نظر است که مراحل نهایی را پشت سر می گذارد که پس از تصویب وزیر علوم ابلاغ می شود.
 
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر اینکه بر اساس این برنامه اقدام به رتبه بندی دانشگاه های داخل کشور می شود، اضافه کرد: بر اساس این برنامه دانشگاه هایی را در رتبه بندی قرار می دهیم که مشخصات و شاخص هایی لازم برای رشد و پیشرفت کشور داشته باشند.