تبلیغات
مطالب ازاد - تعداد واحدهای دانشگاهی و دانشجویان در ایران/ ایجاد شعب خودگران دانشگاهها

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تعداد دانشجویان جهان، آماری هم از جزئیات افزایش جمعیت دانشجویی کشور در فاصله برنامه های سوم و چهارم توسعه بیان کرد.

 


مهر: ابوالفضل حسنی امروز در چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با اشاره به تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص گفت: تردیدی نیست که یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل در پیشرفت و توسعه یک کشور تربیت و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص است بنابراین هر گونه بحث و برنامه ریزی با موضوع توسعه در کشور بدون در نظر گرفتن سهم نیروی انسانی متخصص و نادیده گرفتن آن در ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و ... بی گمان به خطا خواهد رفت.

آمار دانشجویان جهان

وی با ارائه آماری از جمعیت دانشجویان جهان بر اساس آمار یونسکو گفت: درک اهمیت آموزش عالی از سوی کشورهای جهان باعث شده تا توسعه نظام آموزش عالی در اولویت سیاستگذاریهای آموزشی قرار گیرد به طوری که تعداد دانشجویان جهان از 13 میلیون نفر در سال 1960 با 13 برابر افزایش به 165 میلیون نفر در سال 2009 رسیده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی کشور همچنین با اشاره به آماری از رشد جمعیت دانشجویی ایران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان گام های مهمی در گسترش آموزش عالی برداشته است به طوری که طی دوره 30 ساله رشد جمعیت دانشجویی از 175 هزار نفر به بیش از 4 میلیون نفر یعنی رشد 22 برابری در جایی که رشد جمعیت تقریبا دو برابر شده است بیانگر توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی به علم و تربیت نیروی انسانی است.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: در یک دوره 10 ساله جمعیت دانشجویی 2.5 برابر شده است و از شمار یک میلیون و 600 هزار نفر در سال 1380 به بیش از 4 میلیون نفر در سال 1390 افزایش یافته است.

جزئیات توسعه کمی دانشگاههای مختلف

به گفته حسنی تا پایان شهریور 1390 توسعه دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم به 295 ، واحدهای دانشگاه پیام نور 550، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد مهارتی به 842، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و آموزشکده های فنی و حرفه ای به 274 و در نهایت واحدهای دانشگاه آزاد به 406 توسعه پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای توسعه آموزش عالی گفت: نظام آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است رشد موزون متناسب و متعادل این نظام هم مستلزم رشد هر دو بعد به موازات یکدیگر است. توسعه و گسترش کیفی نظام آموزش عالی بدون در نظر گرفتن کمیت به محرومیت انسانها از حق تحصیلات و افزایش تبعیضات اجتماعی منتهی می شود.

به گفته دبیر چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها، رشد و گسترش کمی آن نیز بدون توجه به کیفیت مسائلی چون ترک تحصیل، بیسوادی، مازاد عرضه نیروی انسانی متخصص و عدم فرصت جهت خلاقیت را به وجود می آورد.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه های پنجساله توسعه کشور گفت: از این رو در برنامه های پنجساله توسعه کشور توجه ویژه ای به مسئله آموزش به خصوص آموزش عالی بوده است.

مهمترین تکالیف آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

حسنی همچنین ادامه داد: اجازه به دانشگاهها برای پذیرش دانشجو بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی در صورت وجود ظرفیت مازاد، اجازه به دانشگاهها برای تاسیس شعب در داخل و خارج کشور به صورت خودگردان، پذیرش دانشجوی خارج از کنکور سراسری و بر اساس ضوابط تعیین شده توسط کارگروه قانون پذیرش، تعیین میزان شهریه توسط هیئت امنا/ بلامانع بودن اجرای دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی همچنین الحاق دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم از ابتدای برنامه پنجم و تکلیف وزارت علوم مبنی بر پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دانشکده ها و آموزشکده ها از مهمترین تکالیف حوزه معاونت آموزشی در برنامه پنجم توسعه است.

وی در پایان سخنان خود با ارائه آمار دیگری از جمعیت دانشجویی کشور گفت: جمعیت دانشجویی از 2.6 میلیون نفر در سال 84 به بیش از 3.8 میلیون نفر در سال 88 (پایان برنامه چهارم) رسیده و در حال حاضر این میزان به بیش از 4 میلیون نفر افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: شاخص پوشش آموزش عالی به جمعیت 18 تا 24 ساله کشور از 20 درصد در سال 83 (پایان برنامه سوم) به 31.6 درصد در سال 88 (پایان برنامه چهارم) و 32.1 درصد در سال 90 رسیده است.

تعداد دانشجویان در هر 100 هزار نفر جمعیت کشور

وی اظهار داشت: همچنین شاخص تعداد دانشجو در 100 هزار نفر جمعیت کشور از 3 هزار و 300 نفر در سال 83 (پایان برنامه سوم) به 4 هزار و 922 نفر در سال 88 (پایان برنامه چهارم) و بیش از 5 هزار و 500 نفر در سال 1390 افزایش یافته است.

حسنی افزود: تعداد رشته محلهای دایر در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم از 4 هزار و 291 رشته محل در سال 84 به 28 هزار و 679 رشته محل در سال 88 و 38 هزار و 948 رشته محل در سال 90 رسیده است و رشد شاخص سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان از 6 درصد در پایان برنامه سوم ( سال 83 ) به 7.37 درصد در پایان برنامه چهارم ( سال 88) و 9.3 درصد در سال 90 رسیده است.

حسنی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون با آغاز برنامه پنجم توسعه وزارت علوم سعی بر آن دارد تا با نگاهی زیر بنایی تر و اصولی تر و بر مبنای طرح آمایش سرزمین به توسعه و ساختاربندی آموزش عالی در کشور بپردازد.

چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با محوریت راهکارهای اجرایی احکام قانون برنامه پنجم توسعه در ارتقای آموزش عالی در دانشگاه باهنر کرمان از صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و تا عصر فردا پنجشنبه 19 آبان ماه ادامه دارد.